Vito Belarmino, 1857-1933


belarmino 7x3. header

Vito Belarmino y Loyola is the most well-known war hero of Silang with his great contribution during the Revolution and as such his monument stands in Plaza Makabayan to immortalize his bravery during the seige of the Spanish forces into Silang. A national high school was also named after him.

Sadly, no street was named after him within Silang’s town proper. But there is one some where in Pasay City near Evangelista.

BELARMINO, VITO (1857-1933)

silang day 2007.retox

Si Heneral Belarmino ay tubong Silang. Siya’y ipinanganak noong Hunyo 15, 1857 bilang anak nina Severino Belarmino at Damiana Loyola. Pagkatapos niyang mag-aral sa kanilang bayan ay pinag-aral siya ng kanyang magulang sa Colegio de San Juan de Letran ngunit hindi niya ito natapos dahil sa pesteng dumatal sa Maynila.

Sa gulang na 19, ay nag-umpisa siyang makihalo sa pulitika ng Silang. Siya’y nanilbihan bilang teniente mayor, cabeza de barangay, kalihim sa tribunal at gobernadorcillo. Siya’y naging juez de paz din.

Sa panahon ng himagsikan ay lumutang ang kanyang pangalan bilang tagapagtanggol ng mga Pilipino sa Silang. Nakasama niya si Vicente Giron nang kanilang salakayin ang kumbento at tanggulan ng Kastila sa Silang. Sumama rin siya kay Hen. Aguinaldo nang lumusob ang mga ito sa Talisay, Batangas. Sa labanang ito ay binigay ni Hen. Aguinaldo kay Vito Belarmino ang pamunuan ng pagsalakay sa kumbento, simbahan at tanggulan ng Kastila sa Talisay.

File0004Sa panahon ng Pamahalaang Rebolusyonaryo (Oktubre 29, 1898) ay ibinigay ni Hen. Aguinaldo kay Vito Belarmino ang pamumuno sa lalawigan ng Albay upang ipatupad ang naturang pamahalaan ng Pilipinas. Siya’y naatasan ding maging komandante military sa lalawigan ng Camarines at Sorsogon. Dahil dito ay binigyan siya ng kapangyarihang maghirang ng mga opisyal na makakatulong na makamtan ang kaniyang layunin sa pamamahala.

Sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano ay nakasama ni Hen. Belarmino si Heneral Ignacio Pawa nang kanilang labanan si Hen. William Kobbe ng puwersang Amerikano. Noong Marso 27, 1900 ay sumuko si Hen. Pawa sa mga Amerikano samantalang ipinagpatuloy naman ni Hen. Belarmino ang laban sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng kaniyang sariling gerilya na umatake sa mga instilasyon ng mga Amerikano sa rehiyong Bikol.

File0003.retox copyPagkatapos ng Digmaang Pilipino-Amerikano ay muli siyang bumalik sa Silang at nanirahan bilang karaniwang mamamayan. Siya’y nagkasakit sa mata at tululyang nabulag noong 1928. Bagama’t bulag ay nakapanilbihan pa rin sa kanyang kababayan sa pamamagitan ng pag-alam ng karamdaman nang hinahawakan lamang niya ang pulso ng may sakit. Dahil dito ay kinilala siyang “Blind Veteran” ay “Wonderful Doctor”.

Noong Hulyo 14, 1933 sa gulang na 76 ay binawian ng buhay si Vito Belarmino dahil sa sakit sa utak (cerebral attack).

Mula sa aklat na LIPING KABITENYO Talambuhay ng mga kilala at di-kilalang Kabitenyo ni Emmanuel Franco Calairo, 1999.

Photos, with the generosity of  Mr. Ricardo Mercado.

Advertisements