Erihiya, Retablo, at mga Banal na Hiyas: Mga Piling Yamang Bayan ng Silang, Cavite na may Kinalaman sa Pananampalataya sa Panahon ng mga Heswita noong 1599-1768


Erihiya, Retablo, at mga Banal na Hiyas: Mga Piling Yamang Bayan ng Silang, Cavite na may Kinalaman sa Pananampalataya sa Panahon ng mga Heswita noong 1599-1768

Go to http://www.bagongkasaysayan.org/saliksik/?p=315

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino. Isa itong refereed e-journal at lumalabas tuwing Enero, Mayo at Setyembre ng bawat taon.

20130919-123211.jpg

Advertisements