Yaman ng Bayan. Ika-420 Taon ng Simbahan ng Silang 1595-2015


Yaman ng Bayan 2015

Yaman ng Bayan: Ika-420 Taon ng Simbahan ng Silang, 1595-2015 sa panunulat nina Teresita Palma Unabia, Phillip Lacson Medina at Mark Gregor Parin dela Cruz

Published to commemorate the 420 Years of Silang as a parish.

Established October 2013, the Silang Parish Council for Culture and Heritage was organized as a wake-up call after the tragic Bohol earthquake. The special group was tasked by the parish priest to gather pertinent data and document various heritage collection of the church. It held its first ever exhibit in the newly organizedmuseum, Museo de Silan on  2013 showcasing the artifacts and some of the remaining local church treasures of the Nuestra Señora de Candelaria in Silang. Established in 1595 and with a stone church as early as 1645, Silang Church is now recognized as one, if not, the oldest church in Cavite.

This project releases a short publication documenting the church’s history and material culture. Entitled Yaman ng Bayan, Ang Simbahan ng Silang, the book contains a collection of articles and photographs covering the aspects of study from various sources in time for the celebration of its 420 years as a parish. Sections presented revolved on the word play of the town’s namesake: Silang, Pagsilang, Sumilang na Sining and Isinilang na Pananampalataya covering demographics, ecclesiastical history, arts, architecture and social anthropology.

Mensahe ng Kura Paroko

Pagbati sa ngalan ni Kristo!
Ikinalulugod Kong ibahagi sa inyo ang isang mumunting proyekto para sa paggunita ng
ika-420 taon ng pagiging parokya ng Silang. Maituturing ang ating bayan bilang isa, kung
hindi, pinakamatandang bayan sa bahaging ito ng lalawigan. Kasama ng grupong Silang Parish Council for Culture and Heritage, amin pong ninanais na ang bawat Silangueño ay maging mulat, magbigay pahalaga at maipagmalaki ang ating natatanging yaman: ang simbahan at mga retablo nito. Sa pag-inog ng panahon, naging saksi ang ating patrona, ang Nuestra Señora de Candelaria, sa mga simula at pagbabago sa ating bayan. Inaalay natin sa kanya at sa kanyang anak na si Hesus ang proyektong ito para sa pangangalaga ng ating lokal na kasaysayan at pamanang bayan.

Rev. Fr. Marty Dimaranan
Parish Priest
Honorary Chairman, SPCCH

 

Copies are available the Parish Shop

 

Advertisements