Candelaria Series 1 of 7


1.1 Main Banner. Candelaria Series

Chapter I | Unang Pista. Kailan naganap ang unang pistang bayan sa Silang? Ilan ang unang nabinyagan sa bayan? Sino ang mga unang Ninong at Ninang? Ano ang mga unang tradiyon o ritwal sa kapistahan ng Silang?

Mula sa sulat ng isang Heswitang pari, Leonardo Scelsi, na nailathala na bahagi ng gawa ni Padre Pedro Chirino sa kanyang Libro Quatro de la Primera parte dela HIstoria dela Provincia de Philippinas dela Compania de Jesus, dito nabanggit ang unang pista ng bayan ng Silang.

Chapter 1 Unang Pista Banner

Kasama ni Padre Scelsi ang Heswitang Rektor ng Maynila, Padre Juan de Ribera upang maisagawa ang misyon sa SIlang noong 1601 dahil na rin sa kahilingan ng encomenderong si Kapt. Diego Jorge de Villalobos. Dumating sila sa lugar noong ika-17 ng Enero, Miyerkules, at dito tinipon ang mga katutubong Silangueño upang makapaglingkod sa simbahan bilang sakristan o miyembro ng koro o ang iba tinuruan magbasa at magdasal. Ang batang lalaki at babae ay tinuruan ng katekismo. May mga pagsusulit kada grupo ng antas ng pag-aaral. Ang mga nakatatanda ay nakatanggap din ng katekismo at ang ilan ay humiling ng banal na pagbibinyag.

Presentation at the Temple.Silang

Ang unang pagbibinyag ay naganap noong ika-2 ng Pebrero, Biyernes, pista ng Purificacion at itinanging titulo para sa bayang ito. Tatlumpung matatanda ang nabinyagan. Nagkaroon din ng pangalawang pagbibinyag noong ika-12 ng Pebrero, Lunes, kung saan tatlumpu’t limang matatanda at apat na sanggol ang nabinyagan. Mapalad ang mga ito nang dinaluhan ni Don Jorge de Villalobos at kanyang asawa Doña Magdalena de Illescas ang pagdiriwang at tumayo pang ninong at ninang ang mga ito sa binyagan.

Nabanggit din sa mga talang ito noong ika-17 dantaon ang ilang mga ritwal na itinuro para sa kapistahan ng Purificacion. Isa na rito ang paggamit ng kandila bilang isang natatanging simbolo ng pananampalataya. Tuwing Linggo lalo na kung sa kapistahan ng simbahan, ang mga tao ay nagdadala ng mga kandila upang mapabendisyunan. Isang tradisyon na magpahanggang ngayon ay ginagawa sa pista ng Silang.

Pista ng Purificacion

Nasa salaysay na ang mga kandila ay inatago pagkatapos ng misa para sa mga pangangailangan lalo na para sa oras ng kamatayan.  Bahagi rin ng unang pagdiriwang ang siyam na beses na pagbibigay komunyon o maaaring ilang beses ng misa tuwing kapistahan, maging ang isang palabras ng walong batang lalaking kumakanta at sumasayaw ng awit pang-simbahan at ang binyagan sa hapon isang oras bago lumubog ang araw.

Chapter 1 Fast Facts

Advertisements