Good Friday Remembrance


Crucifixion

Isang Paggunita sa Biyernes Santo

Ang pagpapako kay Hesukristo sa krus ay nakalagay sa pinakamataas na bahagi sa kaliwang retablo ng simbahan ng Silang. Kasama nito ang ilan sa mga martir at santo ng Simbahang Katoliko sa una at ikalawang palapag.

Sa ukit makikita ang imahe ni Hesus sa krus at sa kanyang paanan si Maria Magdalena na patrona ng Amadeo sa ngayon. Di mapapansin sa ibaba, may isang bungo sa paanan ng krus na nagsasabi sa lugar ng pagpapako ang Calvary o Gagulta sa Aramaic ܓܓܘܠܬܐ‎‎ o sa ngayon ay tinatawag na Golgotha.

Maliban dito, ang bungo ay sumisimbolo rin sa maraming bagay. Ito ay representasyon ni Adan, ang unang tao.  Ito rin ay simbolo ng pagka-Tao ni Hesus at ng Kanyang pagkakatagumpay sa kamatayan.

Advertisements